Werknemerscoach
Executive coach
Adviseur Verzuim, Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid
Provider voor arbodiensten

Spreker Burnout- / Energieherstel


Visie

Verzuim is een samenspel van diverse factoren op privé- en/of werkgebied. Daarom is het van belang om bij verzuim alle leefgebieden in kaart te brengen. Uitzoomen en niet in detail op de aangegeven reden van verzuim blijven hangen, aangezien die reden slechts een uiting is van wat er werkelijk speelt.

Focus op welzijn
Ik kijk naar de 'zin van ziek' zijn en focus me liever op het verbeteren van het welzijn en gezonde terugkeer in het arbeidsproces dan de aandacht te vestigen op het verzuim.

Denk in mogelijkheden
Terugkeer hoeft niet per definitie te betekenen terugkeer bij de eigen werkgever in de eigen functie. Zodra maar enigszins helder is dat een andere weg de gezondheid van de medewerker bevordert en daarmee die van de organisatie, wordt dat pad bewandeld. Het is zonde van je tijd en energie om door te gaan met zaken die niet werken.

Maak daarom onderscheid
Begin met het maken van onderscheid, zodat je elkaar en jezelf niet voor de gek houdt.
Wat is er echt aan de hand?

• functioneringsproblematiek
• loopbaanontwikkelingsvraagstuk
• teamdynamiek
• relatie TL en medewerker
• (medisch) verzuim
• persoonlijke privé gerelateerde kwesties

Helikopterview

Stap uit de individuele setting waar nodig en zie de verbanden. Gezondheidsmanagement & Verzuimbeleid is een totaalpakket van alle lagen van de organisatie. Het is dan ook belangrijk om direct helder te krijgen op welk niveau er geschakeld moet worden:

• Individueel niveau

• Relationeel niveau met team

• Relationeel niveau met teamleider

• Afdelingsniveau

• HR Werving & Selectie beleid / Recruitment

• Directieniveau

Kijk daarnaast ook kritisch naar de samenwerking met bedrijfsartsen en/of arbodienst + je providerboog.

Op alle niveaus kijk ik met jouw organisatie mee. Het collectieve bewustzijn uit zich namelijk in het individuele bewustzijn en het individuele gedrag is een reflectie van het collectieve gedrag; micro-meso-macro niveau is één.

Het beste uit twee werelden
Daarnaast combineer ik de Westerse Vitaliteitskenmerken met de eeuwenoude Oosterse inzichten op levensenergie (Chi). Hierdoor ga je de diepte in en blijf je niet aan de oppervlakte hangen.

Review

ZZP Senior Casemanager Verzuim/Adviseur Vitaliteit & Reïntegratie 2021 - 2022
De samenwerking met Gladys heb ik als zeer prettig ervaren. Gladys is resultaatgericht, durft kritisch te zijn en weet helder te communiceren wat zij nodig heeft om de resultaten te behalen en wat dit van de organisatie vraagt. Gladys is daarbij iemand die haar holistische visie op mensen uitdraagt en inzet. Dit heeft collega’s verder geholpen en heeft ook een ander perspectief geboden op vitaliteit en verzuim.

Frederique Coelman
Directeur Zorg
Klinisch psycholoog

Vooruitzien

Preventie

Uit ervaring weet ik en zie ik steeds weer dat organisatie te lang wachten met het inzetten van adequate acties voor het welzijn van hun medewerkers èn hun werving- en selectie beleid niet optimaal hebben ingericht. Wat er dan ontstaat is een cultuur van verzuim-beheersing in plaats van vitaliteitsbevordering. Je ziet dan dat er qua verzuimaanpak sprake is van water naar de zee dragen. Immers, wat je daar oplost aan de achterkant, komt net zo hard door de voordeur naar binnen. Zonde van tijd, geld en daarmee energie.

Begin bij het begin vóórdat het te laat is:
1. Missie en Visie organisatie algemeen
2. Missie en Visie organisatie betreft Gezondheidsbeleid
3. Missie en Visie organisatie betreft (ziekte)Verzuim
4. Werving & Selectie
5. Relaties & aandacht
6. Optimale begeleiding van je leidinggevenden
7. Ontwikkeling & Doorgroei medewerkers
8. Effectieve Verzuim-, Vitaliteit- en Gezondheidstools (er zijn nog steeds organisaties waar het verzuimsysteem niet op orde is bijvoorbeeld, waardoor transparantie ontbreekt)

Zorg ervoor dat je een complete en adequate Vitaliteitsaanpak hebt op al deze gebieden.

Voor deze organisaties heb ik mijn diensten ingezet

Zowel zelfstandig als voor arbodiensten voor oa. de volgende organisaties:
Schuitema Groep (C1000)
UWV
Linde Gas
Reclassering Nederland
Health at Work Randstad Groep Nederland
Robidus
Manpower
ING
Otto
Levvel Jeugdzorg

Interactieve Lezingen voor  en bij:
FNV
BMC (onderdeel van Yacht / Randstad Groep Nederland)
Evenementen in Stadsschouwburg Utrecht
Levvel Jeugdzorg
(woning)Corporaties in Beweging

Een verfrissende en brede kijk op gezondheid in relatie tot verzuim

Werkwijze

In kaart brengen van leefgebieden die van invloed zijn op het welzijn van de werknemer en bepalen waarop invloed kan worden uitgeoefend en hoe.
De werknemer kan dan zijn/haar eigen regie pakken ten aanzien van preventie of herstel.

De medewerker inzicht laten krijgen in zijn/haar essentie, talenten en elementen.

Indien wenselijk en akkoord vanuit de medewerker vindt er een gesprek plaats met de werkgever/leidinggevende in het kader van hoor en wederhoor.

Coachen op verhogen LevensEnergie en Persoonlijke Leiderschap

Probleemoplossend in plaats van symptoom bestrijdend

Leefgebieden East meets West

Bij (bedrijfs)maatschappelijk werk wordt gebruik gemaakt van het leefgebiedenmodel en in het bedrijfsleven zien we steeds vaker het Huis van Werkvermogen opduiken.

Verhogen van levensenergie = verbetering welzijn

In mijn werkwijze maak ik oa. gebruik van de eeuwenoude Oosterse filosofie ten aanzien van Levensenergie waarbij de mens in harmonie met zijn omgeving functioneert, zowel privé als zakelijk.

Vanuit mijn element en kracht zet ik jouw medewerker, leidinggevende en team in hun element en kracht

• Zien in plaats van enkel kijken
• Luisteren in plaats van enkel horen
• (in)voelen en (aan)raken
• Letterlijk en figuurlijk in beweging zetten
• Haarfijne intuïtie
• Spiegelend
• Buitengewoon scherp analystisch vermogen

Unieke Kennis & Ervaring Energie - / Burnoutherstel- en preventie

Vitaliteit gaat om een overall aanpak op hoofd, hart, lichaam en ziel. Oftewel denken, doen, voelen en zijn.
Zodra je 1 van deze achterwege laat mis je een belangrijke factor en is je beeld en aanpak nooit compleet.

Mijn unieke achtergrond
Op alle vlakken bovenstaande vlakken heb ik kennis en ervaring opgedaan. In het kort:
HOOFD
HR - sinds 1994
Verzuim & Vitaliteit - sinds 2008
HART
Levenservaring met diverse intense life events
LICHAAM
Docent, train the trainer en opleider dans en beweging, waardoor ik in 1 oogopslag ook zie wat fysiek nodig is - sinds 1990
ZIEL
Een 4 jarige creatieve opleiding
2 burnouts (type I en type II) waardoor ik het klappen van de zweep ken

Daarbij ben ik vanaf mijn 20e werkzaam als zelfstandig ondernemer.
Schrijfster van 'Jij bent Perfect', een boek over Intuïtief Persoonlijk Leiderschap en geef ik interactieve lezingen aan organisaties over Energie- enBurnoutherstel- en preventie.

Vitaliteit van de medewerker wordt beïnvloed door diverse factoren

Onderstaande gebieden en meer zijn terug te vinden in het Oosterse Life Energy (leefgebieden) model.

Werk situatie

 • werkinhoudelijk (functioneren & loopbaan)
 • relatie met leidinggevende
 • relatie met collega's
 • zingeving (sluit missie, visie, branche aan bij de persoonlijke waarden van de medewerker?)

Privé situatie

 • gezin, familie, sociale omgeving
 • woonomstandigheden
 • financiële omstandigheden
 • eventuele verslavingsproblematiek e.a

Persoonlijkheid

 • karakter
 • copingsstijl
 • aangeboren talenten
 • wensen & verlangens
 • kernwaarden

De zin van ziek zijn:

Sinds 2008 ben ik werkzaam in de wereld van Verzuim- en Reïntegratiebegeleiding. Daarin blijkt iedere keer weer dat het grootste gedeelte van het Ziekteverzuim niet-medisch is. Zelfs al is een medewerker onder medische behandeling, dan nog kun je achterhalen wat de combinatie is van mentaal-sociale-emotionele en sprituele factoren zijn die aan de grondslag liggen van het 'ziek zijn.'

Holistische benadering voor optimaal resultaat
De Westerse gezondheidszorg is heel kundig in het repareren en bestrijden, echter wordt hierbij helaas vaak voorbij gegaan aan het feit dat een mens niet enkel zijn longen, knie, rug of hoge bloeddruk is. Te pas en te onpas wordt er medicatie voorgeschreven, zonder ook maar te kijken naar de mens als onderdeel van een geheel en naar de som der delen.

Eigen verantwoordelijkheid laten nemen
Daarnaast durven veel mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet te nemen, omdat het veel meer werk is om naar binnen te kijken naar de oorsprong van het 'ziek voelen' dan een pil te slikken. Als mensen dan ook nog snel onder de indruk zijn van witte jassen en deze boven hun eigen gezonde verstand en onderbuikgevoel plaatsen, zitten ze voordat je het weet in een medische mallemolen, waar ze niet makkelijk uitkunnen en ook niet zo snel uit willen. Want wie ben je nog, zonder je 'ziekte'?

Ik neem mensen mee naar hun eigen kern, op een veilige en gelijktijdig no-nonsens manier, waardoor ze stap voor stap durven te erkennen wat hun eigen rol is in de situatie, wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze deze kunnen benutten.

REVIEWS

Grondig & Duidelijk

ZZP Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Gladys levert topkwaliteit! Heel grondig. Duidelijk en zorgvuldig. Kiest voor goede routes naar herstel.

Verzekeringsart & Bedrijfsarts Dick Wennink Arbodienst Obra – Praktijkondersteuner Bedrijfsarts/ Werkhervattingsspecialist

Betrokken & Professioneel

ZZP Medewerkerscoaching Competentie Ontwikkeltraject

'Ik was onder de indruk van de kennis en ervaring van Gladys. Dit gecombineerd met een betrokken, sociale en professionele aanpak maakte dat ik enthousiast was over haar inzet. Tussendoor wordt je middels heldere rapportages geïnformeerd en waar nodig is er persoonlijk contact. Gladys wist mijn werknemer te bereiken (mentaal-emotioneel) en zorgde voor een geslaagd competentie-ontwikkeltraject.'

B. van S., leidinggevende Reclassering Nederland – Coaching Competentie-ontwikkeltraject medewerker

Vertrouwen & Actie

Reïntegratie Coach

Gladys is een heel bijzondere vrouw. Vanaf het eerste moment dat ik haar ontmoette had ik het idee dat ik haar al heel lang ken, en dat zij mij ook echt kent en begrijpt- doorziet. Dat maakt dat er direct een vertrouwensbasis is om op door te bouwen. Werken met Gladys is echt een feestje, omdat ze makkelijk schakelt tussen verschillende lagen in de organisatie, maar ook tussen zakelijkheid en humor. Ze zet zo met al haar kundigheid mensen snel in de actiestand, hoe lang die daarvoor ook al vast zaten.
***** would recommend!

Jeff Boiten, HR Manager Wooninvest – betreffende Coach Wellbeing / VerzuimCoach

Door sterke intuïtie direct naar de kern

ZZP Medewerkerscoaching Burnoutherstel
Gladys sluit goed aan bij waar de ander is en wat er in het moment nodig is. Ze is heel flexibel in haar aanpak en heeft door haar sterke intuïtie het vermogen om de rode draad eruit te pikken op de diepste en meest wezenlijke lagen. Ze is to the point, voelt aan waar het probleem in de kern over gaat, maar blijft in de coachende rol waarbij ze je vermogen aanspreekt om zelf de antwoorden uit jezelf te halen.

Ze stimuleert, enthousiasmeert en is betrokken en liefdevol/ met aandacht aanwezig bij wat zich aandient. Ze behoudt goed overzicht en pakt de aspecten in de volle breedte op. Schuwt het niet om de confrontatie aan te gaan, zonder de verbinding te verliezen.

Ze is een fijne, warme persoonlijkheid die steunt op de weg die de ander gaat! Ze kent zelf de processen van binnenuit (weet waar ze over praat)!
Het traject heeft het vertrouwen in mijn eigenheid, mijn unieke kwaliteiten versterkt. De aanwezigheid van Gladys en het "er zijn" of begrepen worden op diepere lagen is helpend geweest in het proces zelf. Praktische (maatwerk) tips zijn van waarde geweest.

E. van E, HRM adviseur CWS – Coaching Burnoutherstel- en Loopbaanbegeleiding

Wees je bewust van de invloed van werkgever, leidinggevenden en collega's op verzuim

Je kunt nog zoveel plezier hebben in het uitvoeren van je werkzaamheden, wanneer de sfeer binnen een organisatie of afdeling verziekt (leuke woordspeling) is, dan gaat dit toch zwaarder wegen.

Leuk werk versus slechte werkrelatie(s) betekent negatieve invloed op terugkeer

Stel je iemand voor die een uitdagende functie heeft, waar hij heel veel plezier aan beleeft, maar een slechte relatie met de collega's onderling, een negatieve sfeer op het werk door reorganisatie en zijn leidinggevende ziet hem niet staan, sterker nog, heeft hem onlangs gepasseerd door een collega die hetzelfde werk doet meer te waarderen. Wanneer deze werknemer ziek thuis komt te zitten, zal hij er waarschijnlijk veel aan doen om zo lang mogelijk thuis te blijven.

Minder leuk werk versus goede werksfeer betekent positieve invloed op terugkeer

Neem daar tegenover iemand voor die in de ogen van anderen eenvoudig werk verricht, maar iedere dag met heel veel plezier naar zijn werk gaat, omdat de sfeer zo goed is met de collega's onderling en de leidinggevende door wie hij enorm wordt gewaardeerd. Wanneer zo iemand door omstandigheden ziek thuis komt te zitten, zal hij er alles aan doen om weer zo spoedig mogelijk naar het werk te kunnen.

Als leidinggevende is het van belang om dit grotere plaatje te zien en te ontdekken hoe je hier een positieve invloed op kunt uitoefenen.

Uiteraard kun je ook als leidinggevende bij mij terecht voor coaching op hartgedragen effectief leiderschap om zo je eigen invloed en samenwerking met je team te verbeteren en oorzaken van verzuim op de werkvloer helder te krijgen en aan te pakken.

Mijn achtergrond

Ruim 13 jaar kennis en ervaring op onderstaande gebieden:

 • Personeel & Arbeid (Hogeschool)
 • Post-Bachelor Register Casemanagement
 • Reïntegratie
 • Verzuimadviseur bij diverse arbodienstverleners en InCompany Health afdelingen, oa. Randstad Groep Nederland, ING Wellbeing
 • Trajectregisseur voor uitkeringsgerechtigden van het UWV
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk

3, 6 maanden of losse coachingssessies. Wat kiest u?

Voor prijsinformatie kijkt u bij Tarieven.


Ook collectief als spreker inzetbaar voor energie-/burnoutherstel lezing


FNV

Simon Peijnenborgh, adviseur Arbo FNV - In-Company WorkEnergy interactieve lezing:
"Jij bent de enige spreker/trainer die na afloop is geknuffeld en applaus kreeg en zoveel bij mensen teweeg heeft gebracht," zei de Arbo adviseur, terwijl hij mij ook een big hug gaf. De deelnemers waardeerden deze workshop met een 9,3 gemiddeld.
"Jij brengt echt energie, gevoel, rust en ruimte en zet mensen aan het denken. Wat een bijzondere ervaring. Dankjewel."

Overige deelnemers
"Ik heb een fantastische inspirerende middag gehad, je hebt me aan het denken gezet, dankjewel!"
"Yes, ik ga nog beter voor mezelf zorgen nu."
"Geweldig! Je hebt me geholpen en inzichten gegeven. Super bedankt."

BMC (Randstad Groep Nederland / Yacht)

voor 40 trainees

Een greep uit de reacties van de deelnemers:

 • "Energiek! (mèt uitroepteken)"
 • "KrachtigVerrassend"
 • "Nieuwe informatie"
 • "Wat heb jij een prettige manier van spreken, kan uren naar je luisteren"

Review
Werknemerscoaching

'Ik was onder de indruk van de kennis en ervaring van Gladys. Dit gecombineerd met een betrokken, sociale en professionele aanpak maakte dat ik enthousiast was over haar inzet. Tussendoor wordt je middels heldere rapportages geïnformeerd en waar nodig is er persoonlijk contact. Gladys wist mijn werknemer te bereiken (mentaal-emotioneel) en zorgde voor een geslaagd competentie-ontwikkeltraject.'

B. van S. leidinggevende Reclassering Nederland – Coaching Werknemer Competentie-ontwikkeltraject