"Energie beweegt in golven.
Jij bent energie. Beweeg mee."

Gladys Virginia Daniel

© Copyright She Flow Girls illustraties

ENG

© Gladys Virginia Daniel
© She Flow Girls

All SheFlowGirls illustrations are created handmade by Gladys Virginia Daniel and after that digitalised for our printed products. These SheFlowGirls illustrations are for personal use only!
The product may not be used for commercial use or be copied/resold/redistributed by electronic or other means or profit in any way without written permission and licensing from Gladys Daniel.


NL

© Copyright She Flow Girls illustraties by © She Flow Girls en ©Gladys Virginia Daniel

Alle SheFlowGirls illustraties en ontwerpen zijn handgetekend door ©Gladys Virginia Daniel. Na de handgemaakte tekening zijn ze gedigitaliseerd voor onze produkten in de SheFlowGirls webshop. Deze ©SheFlowGirls illustraties zijn enkel voor persoonlijk gebruik. Noch de illustraties noch de produkten mogen worden gebruikt voor commercieel gebruik of worden gekopiëerd/doorverkocht/geredistribueerd op een electronische of andere wijze of van worden geprofiteerd op welke manier dan ook, zonder nadrukkelijke geschreven toestemming en licentie van Gladys Virginia Daniel / SheFlowGirls.

Licentie

Wanneer je een illustratie wilt voor zakelijk / commercieel gebruik worden de volgende voorwaarden vastgelegd in een licentieovereenkomst:

  • Waar - in welk medium ga je de illustraties plaatsen
  • Duur - hoe lang of hoe vaak zal de illustratie worden geplaatst
  • Hoe - op welke manier (de aard) de illustratie zal worden gebruikt / de prominentie (vb. een boekcover heeft een hoger licentie tarief dan een illustratie in een schoolboek, de licentie van een levensgrote illustratie in je winkellocatie op de muur of uitgevoerd in 3D heeft een hogere licentieprijs dan een uiting in besloten kring)
  • Territorium - betreft het een verspreiding/uitgave voor een regio, NL, Benelux of wereldwijd

Voor persoonlijke customized illustration wordt geen licentie gevraagd, tenzij deze wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals oa. een website of logo, dan wordt er wel een licentieprijs vooraf bepaald en in rekening gebracht.


Totaaltarief
Voor zakelijk/commercieel gebruik komt het totaaltarief als volgt tot stand:

maakprijs + licentie = totaalbedrag

Ter indicatie: basislicentie tarief is 30% van de maakprijs

Verschillende soorten licenties
Exclusieve licenties
de illustrator mag de illustratie in een vooraf afgesproken periode niet inzetten voor andere doeleinden

Niet-exclusieve licenties
de illustrator is vrij om de illustratie ook te gebruiken voor andere (niet conflicterende) doeleinden

Eénmalige publicatie
Licentie zit ingesloten in de vooraf overeengekomen prijs en wordt uiteengezet in de offerte als maakprijs en licentietarief.
Wanneer er later toch de wens is om de illustratie nogmaals te publiceren in hetzelfde medium danwel ander medium, dan zal het licentietarief nogmaals in rekening worden gebracht.

Royalty's
Wanneer de illustratie voor bijvoorbeeld merchandise wordt ingezet, wordt er afgesproken dat een x-percentage van elk verkocht exemplaar naar de illustrator gaat.


Werkwijze zakelijke opdracht

Fase 1: briefing (achtergrond, doelstelling, doelgroep, kernboodschap, mogelijke richting/tone of voice, verwachting van opdracht, budget, timing, overig)

Fase 2 : debriefing /offerte (visie, inzicht, bijdrage die opdrachtnemer kan leveren, verwachte inzet van tijd en benodigde acties)

Fase 3: overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemeren

Fase 4: facturatie
Na ontvangst van uw betaling wordt gestart met de concept en 1e opzetfase

Fase 5: concept

Fase 6: ruwe (zwart-wit) schets/opzet

Fase 7: full color schets / 1e versie illustratie

Fase 8: tweede versie illustratie

Fase 9: final artwork

Fase 10: (drukklaar) aanleveren

Werkwijze gepersonaliseerde illustratie personal use

sheflowgirls@gmail.com

Fase 1: je vraagt een gepersonaliseerde illustratie aan per mail

Fase 2:
je ontvangt van mij een overeenkomst, waarop je kunt aangeven waarvoor je van plan bent je gepersonaliseerde illustratie te gebruiken, deze stuur je ondertekend retour per mail.
Je kunt deze fase ook combineren met fase 4 het mailen van je foto's.

Fase 3: Je ontvangt van mij de factuur en voldoet deze middels overmaking
Nadat je betaling is ontvangen, begin ik met tekenen.

Fase 4: stuur 3 duidelijke foto's naar me toe per mail

foto 1: de manier waarop je als illustratie gepersonaliseerd wilt worden
foto 2: een foto waarop je helemaal zichtbaar bent
foto 3: een foto van alleen je gezicht ivm details

Geef me 7 werkdagen de tijd om met jouw customized work aan de slag te gaan

Fase 5: full color illustratie final artwork

Fase 6: (drukklaar) aanleveren voor personal use

Wat is persoonlijk gebruik, enkele voorbeelden:


als profiel'foto' op social media zoals FB, Instagram, LinkedIn, Twitter
als drukwerk op je eigen T-shirt
als wanddecoratie in je eigen woning of eigen kantoor
uitnodigingskaarten voor je eigen feest (verjaardag, wedding, geboorte e.d.)
e.d.

Twijfel je als ZZP'er over je gebruik? Laat het me weten, per mail.
 

Wat is geen persoonlijk gebruik, enkele voorbeelden:


Landelijk verspreid zakelijk drukwerk voor reclame-uitingen
Boeken (kinder-, school- e.a.)
Magazines
Banners op een event
Wanddecoratie in een algemene gebruikersruimte, zoals kantoorpanden, schoolgebouwen e.d.
e.d.