"Je werkomgeving is een reflectie van wie jij bent.
Je collega's en leidinggevenden zijn wegwijzers en uitdagers op je pad.
Onverwerkte levensthema's zul je in de organisatie weer tegenkomen.
Wil je meer bezieling en werkplezier? Werk dan aan je persoonlijk leiderschap."
Gladys Virginia Daniel
 

Medewerkerscoach

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Adviseur Vitaliteit


Visie op Gezondheid
Verzuim is een samenspel van diverse factoren op privé- en/of werkgebied. Daarom is het van belang om bij verzuim alle leefgebieden in kaart te brengen en te ontdekken hoe denken, doen, voelen en zijn, samen met de sociale- en werkomgevingvan invloed zijn op elkaar.

Focus op welzijn
Ik kijk naar de 'zin van ziek' zijn en focus me liever op het verbeteren van het welzijn en gezonde terugkeer in het arbeidsproces dan de aandacht te vestigen op het verzuim.

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #gezondeorganisaties #gezondeorganisatie #welzijnmedewerkers #burnoutmedewerkers #vitaliteitscoach #gezondheidwerkvloer #vitaliteitwerkvloer #adviseurwelzijn

Review: resultaatgericht

ZZP Senior Casemanager Verzuim/Adviseur Vitaliteit & Reïntegratie 2021 - 2022
"De samenwerking met Gladys heb ik als zeer prettig ervaren. Gladys is resultaatgericht, durft kritisch te zijn en weet helder te communiceren wat zij nodig heeft om de resultaten te behalen en wat dit van de organisatie vraagt. Gladys is daarbij iemand die haar holistische visie op mensen uitdraagt en inzet. Dit heeft collega’s verder geholpen en heeft ook een ander perspectief geboden op vitaliteit en verzuim."

Frederique Coelman
Directeur Zorg / Klinisch psycholoog

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #gezondeorganisaties #gezondeorganisatie #welzijnmedewerkers #burnoutmedewerkers #vitaliteitscoach #gezondheidwerkvloer #vitaliteitwerkvloer #adviseurwelzijn

Denk bij Verzuim, Reïntegratie en Vitaliteit in mogelijkheden

Denk in mogelijkheden
Terugkeer hoeft niet per definitie te betekenen terugkeer bij de eigen werkgever in de eigen functie. Zodra maar enigszins helder is dat een andere weg de gezondheid van de medewerker bevordert en daarmee die van de organisatie, wordt dat pad bewandeld. Het is zonde van je tijd en energie om door te gaan met zaken die niet werken.

Maak onderscheid om de verzuimoorzaak te achterhalen
Begin met het maken van onderscheid, zodat je elkaar en jezelf niet voor de gek houdt.
Wat is er echt aan de hand?

• functioneringsproblematiek
• loopbaanontwikkelingsvraagstuk
• teamdynamiek
• relatie TL en medewerker
• (medisch) verzuim
• persoonlijke privé gerelateerde kwesties

 

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #vitaliteitscoach

Review: duidelijk en zorgvuldig

ZZP Praktijkondersteuner Bedrijfsarts- 2020
"Gladys levert topkwaliteit! Heel grondig. Duidelijk en zorgvuldig. Kiest voor goede routes naar herstel."

Verzekeringsart & Bedrijfsarts Dick Wennink Arbodienst Obra – Praktijkondersteuner Bedrijfsarts/ Werkhervattingsspecialist

Verzuim & Gezondheid van medewerkers reflecteren de Gezondheid van de Organisatie relaties

Onderzoek op welk niveau er als eerste geschakeld dient te worden
Stap uit de individuele setting waar nodig en zie de verbanden. Gezondheidsmanagement & Verzuimbeleid is een totaalpakket van alle lagen van de organisatie. Wees je ervan bewust dat in een hiërarchische organisatie gezondheid van bovenaf begint. Het is dan ook belangrijk om direct helder te krijgen op welk niveau er geschakeld moet worden:

• Individueel niveau
• Relationeel niveau met team
• Relationeel niveau met teamleider
• Afdelingsniveau
• HR Werving & Selectie beleid / Recruitment
• Directieniveau

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #vitaliteitscoach

Review: Vertrouwen & Actie

Reïntegratie Coach - 2020
"Gladys is een heel bijzondere vrouw. Vanaf het eerste moment dat ik haar ontmoette had ik het idee dat ik haar al heel lang ken, en dat zij mij ook echt kent en begrijpt- doorziet. Dat maakt dat er direct een vertrouwensbasis is om op door te bouwen. Werken met Gladys is echt een feestje, omdat ze makkelijk schakelt tussen verschillende lagen in de organisatie, maar ook tussen zakelijkheid en humor. Ze zet zo met al haar kundigheid mensen snel in de actiestand, hoe lang die daarvoor ook al vast zaten.
***** would recommend! "

Jeff Boiten, HR Manager Wooninvest – betreffende Coach Wellbeing / VerzuimCoach

Helikopterview

Samenwerking bedrijfsartsen, arbodienst en providerboog
Kijk daarnaast ook kritisch naar de samenwerking met bedrijfsartsen en/of arbodienst + je providerboog. Wanneer je casemanagers èn medewerkers klachten hebben over de bedrijfsartsconsulten, ga dan direct in gesprek met de arbodienst/betreffende bedrijfsartsen om verbeterpunten af te spreken. En zoals met alles in het leven, wacht niet te lang met knopen doorhakken als er na een aantal gesprekken geen positieve veranderingen optreden.

Investeer in een goed verzuimsysteem
Geloof het of niet, er zijn organisaties die met verouderde verzuimsystemen werken. Laat technologie ondersteunend werken voor je casemanagers en leidinggevenden, zodat er geen medewerkers van de radar vallen. Daarbij voorkom je ook dat casemanagers extra tijd kwijt zijn aan zelf overzichten creëren. Kostbare tijd en energie die ze beter kunnen gebruiken.

Helikopterview
Op alle niveaus kijk ik met jouw organisatie mee. Het collectieve bewustzijn uit zich namelijk in het individuele bewustzijn en het individuele gedrag is een reflectie van het collectieve gedrag;
micro-meso-macro niveau is één.

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #vitaliteitscoach

Review: Betrokken & Professioneel

ZZP Medewerkerscoaching Competentie Ontwikkeltraject
'Ik was onder de indruk van de kennis en ervaring van Gladys. Dit gecombineerd met een betrokken, sociale en professionele aanpak maakte dat ik enthousiast was over haar inzet. Tussendoor wordt je middels heldere rapportages geïnformeerd en waar nodig is er persoonlijk contact. Gladys wist mijn werknemer te bereiken (mentaal-emotioneel) en zorgde voor een geslaagd competentie-ontwikkeltraject.'

B. van S., leidinggevende Reclassering Nederland – Coaching Competentie-ontwikkeltraject medewerker

Het beste uit 2 werelden:
Holistische visie op Gezondheid

Het beste uit twee werelden
Naast bovenstaande combineer ik de Westerse Vitaliteitskenmerken met de eeuwenoude Oosterse inzichten op levensenergie (Chi). Hierdoor ga je de diepte in en blijf je niet aan de oppervlakte hangen.Tevens zorg je ervoor dat medewerkers daadwerkelijk in hun element komen.

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #chineseelementen #vitaliteitscoach

Leefgebieden East meets West

Verhogen van levensenergie = verbetering welzijn
Bij (bedrijfs)maatschappelijk werk wordt gebruik gemaakt van het leefgebiedenmodel en in het bedrijfsleven zien we steeds vaker het Huis van Werkvermogen opduiken.

In mijn werkwijze maak ik oa. gebruik van de eeuwenoude Oosterse filosofie ten aanzien van Levensenergie waarbij de mens in harmonie met zijn omgeving functioneert, zowel privé als zakelijk.

Daarvoor gebruik ik de Bagua, de plattegrond waarin de 5 Chinese elementen via 9 leefgebieden zichtbaar worden. Deze plattegrond wordt in Feng Shui gebruikt om de mens in harmonie met zijn omgeving te brengen.

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #vitaliteitscoachmedewerkers

Vooruitzien

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers

Een verfrissende en brede kijk op gezondheid in relatie tot verzuim

 

Preventie

Kies voor Vitaliteitsbevordering

Uit ervaring weet ik en zie ik regelmatig dat organisatie te lang wachten met het inzetten van adequate acties voor het welzijn van hun medewerkers èn hun werving- en selectie beleid niet optimaal hebben ingericht. Wat er dan ontstaat is een cultuur van verzuim-beheersing in plaats van vitaliteitsbevordering. Je ziet dan dat er qua verzuimaanpak sprake is van water naar de zee dragen. Immers, wat je daar oplost aan de achterkant, komt net zo hard door de voordeur naar binnen. Zonde van tijd, geld en daarmee energie.

Kies voor een complete Vitaliteitsaanpak

Begin bij het begin vóórdat het te laat is:
1. Missie en Visie organisatie algemeen
2. Missie en Visie organisatie betreft Gezondheidsbeleid
3. Missie en Visie organisatie betreft (ziekte)Verzuim
4. Werving & Selectie
5. Relaties & aandacht
6. Optimale begeleiding van je leidinggevenden
7. Ontwikkeling & Doorgroei medewerkers
8. Effectieve Verzuim-, Vitaliteit- en Gezondheidstools (er zijn nog steeds organisaties waar het verzuimsysteem niet op orde is bijvoorbeeld, waardoor transparantie ontbreekt)

Zorg ervoor dat je een complete en adequate Vitaliteitsaanpak hebt op al deze gebieden.

Review: Door sterke intuïtie direct naar de kern

ZZP Medewerkerscoaching Burnoutherstel
"Gladys sluit goed aan bij waar de ander is en wat er in het moment nodig is. Ze is heel flexibel in haar aanpak en heeft door haar sterke intuïtie het vermogen om de rode draad eruit te pikken op de diepste en meest wezenlijke lagen. Ze is to the point, voelt aan waar het probleem in de kern over gaat, maar blijft in de coachende rol waarbij ze je vermogen aanspreekt om zelf de antwoorden uit jezelf te halen.

Ze stimuleert, enthousiasmeert en is betrokken en liefdevol/ met aandacht aanwezig bij wat zich aandient. Ze behoudt goed overzicht en pakt de aspecten in de volle breedte op. Schuwt het niet om de confrontatie aan te gaan, zonder de verbinding te verliezen.

Ze is een fijne, warme persoonlijkheid die steunt op de weg die de ander gaat! Ze kent zelf de processen van binnenuit (weet waar ze over praat)!
Het traject heeft het vertrouwen in mijn eigenheid, mijn unieke kwaliteiten versterkt. De aanwezigheid van Gladys en het "er zijn" of begrepen worden op diepere lagen is helpend geweest in het proces zelf. Praktische (maatwerk) tips zijn van waarde geweest."

E. van E, HRM adviseur CWS – Coaching Burnoutherstel- en Loopbaanbegeleiding

Voor deze organisaties heb ik mijn diensten ingezet

Zowel zelfstandig als voor arbodiensten voor oa. de volgende organisaties:

 • Schuitema Groep (C1000)
 • UWV (trajectregisseur ziektewettrajecten)
 • Linde Gas
 • Reclassering Nederland
 • Health at Work Randstad Groep Nederland
 • Robidus
 • Manpower
 • ING
 • Otto
 • Levvel Jeugdzorg
 • Woonbron

Interactieve Lezingen voor en bij:

 • FNV
 • BMC (onderdeel van Yacht / Randstad Groep Nederland)
 • Evenementen in Stadsschouwburg Utrecht
 • Levvel Jeugdzorg
 • (woning)Corporaties in Beweging

Review FNV workshop Energieherstel

Simon Peijnenborgh, adviseur Arbo FNV - In-Company WorkEnergy interactieve lezing
"Jij bent de enige spreker/trainer die na afloop is geknuffeld en applaus kreeg en zoveel bij mensen teweeg heeft gebracht," zei de Arbo adviseur, terwijl hij mij ook een big hug gaf. De deelnemers waardeerden deze workshop met een 9,3 gemiddeld.
"Jij brengt echt energie, gevoel, rust en ruimte en zet mensen aan het denken. Wat een bijzondere ervaring. Dankjewel."

Overige deelnemers
"Ik heb een fantastische inspirerende middag gehad, je hebt me aan het denken gezet, dankjewel!"
"Yes, ik ga nog beter voor mezelf zorgen nu."
"Geweldig! Je hebt me geholpen en inzichten gegeven. Super bedankt."

#burnoutherstelcoach #medewerkerscoach #verzuimcoach #reïntegratieadviseur #reïntegratiecoach #coachmedewerkers #adviseurvitaliteit #vitaliteitorganisaties #welzijnmedewerkers #injeelement #chineseelementenwelzijn #energiecoach #executivecoaching #welzijnwerk #vitaliteitsadviseur #vitaliteitorganisaties #vitaliteitenduurzameinzetbaarheid #sprekerburnoutherstel #burnoutmedewerkers #adviseurverzuim #adviseurvitaliteit #casemanagerverzuim #seniorcasemanagerverzuim #fengshui #injeelement #gezondeorganisaties #gezondeorganisatie #welzijnmedewerkers #burnoutmedewerkers #vitaliteitscoach #gezondheidwerkvloer #vitaliteitwerkvloer #adviseurwelzijn #lezingburnoutherstel #lezingvitaliteit #lezingenergie #sprekerburnout #sprekervitaliteit

Review: nieuwe inzichten

Anoniem op verzoek, ivm haar werk bij een bekende internationale organisatie / Coaching Wellbeing traject
"Gladys heeft mij gecoacht toen ik oa. in een burnout zat. Terwijl ik bij andere coaches/begeleiders tijdens deze moeilijke periode steeds dacht 'ik weet al/ben bewust van wat je zegt', kwam Gladys met (voor mij) nieuwe inzichten en coaching, wat ook werkelijk hielp.

Ik was ontzettend blij met haar stijl van coaching en alle tips/huiswerk die ik van haar kreeg. Ik zag elke keer dat ik duidelijk vooruitgang boekte en uiteindelijk heel goed herstelde. Gladys, je bent een topper in je werk, bedankt!"

Medewerkerscoaching 3, 6 maanden of losse coachingssessies. Wat kiest u?

Voor prijsinformatie kijkt u bij Tarieven.